پیشنهادی برای درس الگو سازی و برش لباس زنانه

درس الگو سازی و برش لباس زنانه پیشنهادی برای آماده سازی اولین الگو برای برش لباس (مهمانی) مجلسی آستردار با وجود این که تمام مطالب مرتبط با لباس مجلسی را درس می دهیم ولی زمان الگو سازی به دلیل بالا بودن حجم کار- آستر دار بودن کار ( یک الگوی اضافه) - چند تکه بودن کار ( چندین الگوی اضافه) برخی هنرجویان دچار سردر گمی می شوند و سوالات متعددو جزیی و پیش پا افتاده وتکراری هنر جویان در یک زمان واحد  مانع از داشتن آرامش وتمرکز برای هنرآموز می شود برای جلوگیری از این کار و صرفه جویی در وقت پس از انتخاب مدل (که  از قبل باید با مشورت انجام شود) از هنرجو بخواهید قسمت جلو و پشت مدل مورد نظر خودرا در سمت چپ کاغذ A4  طراحی کند سپس از او بخواهیدتمامی مراحل آماده سازی الگو را به طور خلاصه و به  ترتیب ( گام به گام) برای خودش در سمت راست کاغذ  یادداشت کند و از او بخواهید پس از تایید کارش توسط شما  شروع به انجام کار خویش نماید.با این کار هنر جو فقط برای رفع اشکال و ایراد الگوی خودش نزد هنر آموز مراجعه می کند  شاید فکر کنید این کار خیلی پیش پا افتاده است ولی با وضع کنونی کلاسهای خیاطی و داشتن هنرجویانی با توانایی و استعدادهای متفاوت کاری بسیار مفید است و هنر آموز با یک نگاه کلی و سریع می تواند ریز کارهارا مطالعه کرده و توجه هنرجو را به مسایل مهم جلب کند هنرجو سال سوم است هر چند به کمک نیاز دارد ولی  باید استقلال عمل هم داشته باشد  هنرجو توانایی انجام این کار را دارد حتی شاید برخی هنرجویان فعال و زبل لازم نباشد این برگه را آماده کنند. بهتر است از هنرجویان بخواهید این کار را در منزل انجام دهند تا وقت کمتری از زمان کلاس صرف شود.  علت این کار : متنوع بودن مدل لباس ها بر حسب نوع سلیقه هنرجو  و کاربرد آن   - تعدد تکه های لباس - آستر دار بودن لباس – وجود نکات ریز و مهم در الگوسازی لباس مهمانی – متغییر بودن الگوی آستری با الگوی رویه در برخی مدل هاو.........نتیجه اگر این کار انجام شود 1- هنرآموز لازم نیست یک مطلب را برای هنرجویان تکرار کند 2- هنرآموز برای کمک به هنرجویان ضعیف وقت بیشتری پیدا می کند 3- با این کار هنر جو فقط برای رفع اشکال و ایراد الگوی خودش نزد هنر آموز مراجعه می کند  4- هنرجو سلسله مراتب کار را یاد می گیرد و برای برش لباس بعدی با آرامش و تسلط بیشتر شروع به الگو سازی می کند . چون این روش را امتحان کرده ام و نتیجه مثبت گرفته ام به شما هنرآموزان خیاطی پیشنهاد می کنم این روش را امتحان کنید ضرر نمی کنید ! 

/ 0 نظر / 159 بازدید