يک خياط خوب .........

با سلام خدمت شما
به راستی يک خياط خوب کيست؟
به نظر من يک خياط خوب کسی است که بعد از اندازه گيری درست و دقيق بايد يک اتوی خوب هم در محل کار خود داشته باشد و يک ميز اتوی مناسب نظر شما در اين مورد چيست.
از وقتی که هنرجويانم مبحث اتو را مطالعه می کنند احساس می کنم خيلی بيشتر از قبل به اتو اهميت می دهند صف طولانی ميز اتو را ای کاش می ديديد .
امروز از مبحث اتو آزمون داشتند هنوز وقت نکردهام صحيح کنم .

/ 5 نظر / 53 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

خياط خانم

با سلام نمی توانم حدس بزنم که هستی ولی می خواهم بگويم چشم دانشجوی دانشگاه شريف نيستی فعلا بای

خياط خانم

با سلام نمی دانم که هستی ولی چشم شايد دانشجوی دانشگاه شريف باشی سلام مرابه دانشجويان هم اتاقی خودت برسان

salam be maa ham sar bezanin

معصومه

وای راست میگی..... صف طولانی اتو!!!!!!!!!!