سوالات رییس جمهور در رابطه با پرسش مهر 9

 
سوال این است :چه کنیم که خدمتگزار خوبی باشیم. راههای خدمتگزاری چیست؟ چگونه باید خدمت کرد، چه عواملی باید دست به دست هم بدهند تا روحیه خدمتگزاری درجامعه گسترش پیدا بکند؟ فواید ونتایج خدمتگزاری چیست؟
تاثیر خدمتگزاری روی کسی که خدمت می گذارد روی محیط اجتماعی روی منافع ومصالح ملی یک ملت ودربسط فرهنگ مهرورزی وخدمتگزاری چیست.
وظیفه آموزش وپرورش دراین رابطه چیست وظیفه دولت ومسئولین وظیفه رسانه ها، واصحاب فرهنگ وتبلیغات درگسترش فرهنگ خدمتگزاری چیست.
آیا بدون روحیه خدمتگزاری دربین آحاد مردم یک کشور ویک ملت می تواند به قله های سعادت برسند آیا بدون روحیه خدمتگزاری مشکلات جامعه برطرف می شود آیا بدون روحیه خدمتگزاری فاصله ها وتبعیضها ومحرومیت ها برطرف خواهدشد؟
 * سوال این است چگونه خدمتگزار خوبی برای جامعه باشیم؟
 دانش آموزان چه می توانند بکنند؟ چگونه می توانند با تلاششان به کشورشان و خانواده شان خدمت کنند.
جامعه فرهنگی ما چه می تواند بکند وهمین طور بقیه اقشار
/ 6 نظر / 49 بازدید
مريم رضواني

متشكرم متنت خيلي كمكم كرد

محمد بالو

منابع پرسش مهر

mahboobeh

من محصول جمهوري اسلامي هستم ،من ساخت حكومت اسلامي ام ،رژيم استبداد ديني خود مسئول توليد آدم هاي با انديشه هاي مثل من است .همانطوري كه اين رژيم 7 ميليون معتاد،بيش از 3 ميلين مواد فروش ،چند ميليون زن خياباني توليد كرده است به همان نسبت نيز چند ميليون كفر گو متنفر از تمامي عربده هاي اسلام حاكمان ستمگر توليد كرده است.پيش از تسلط ضد انقلاب در سال 57 اگر مجموع نوشتها و كتب انتقادي و ضد اسلامي را جمع آوري مي كرديم يك جعبه كوچك را پر نمي ساخت اما اكنون يك كتابخانه عمومي هم گنجايش كتابها و مقالات و پژوهشهاي انتقادي و اسلام ستيز را ندارد .