نمایشگاه نقاشی استاد رابطی در نگارخانه آتشزاد

ن                    ن                ع                  ر

م                     ق               ب                  ا

ا                       ا                 د                  ب

ی                    ش               ا                  ط

ش                    ی               ل                  ی

گ                                        ر

ا                                          ض

ه                                          ا

راه را گم نکنید . . . . در پیچ و خم تاریکی  و در انتهای شب روزنه ای از نور ما را به  سوی  خود  می کشاند  . . . . . . . . .

نگار خانه آتشزاد

شمارا به دیدن آثار عبدالرضا رابطی دعوت می نماید .

افتتاح نمایشگاه   ٢٣ آبان ماه   از ساعت  ١۶ الی   ٢٠

ادامه نمایشگاه  ٢٩ آبان ماه از ساعت  ١۶ الی   ٢٠ 

تهران : خ - ولیعصر -خ توانیر شمالی بعد از پل توانیر

ساختمان  ۴٣

تلفن  ٨٨٨٨۴۴٠٧           فکس   ٨٨٨٨٠٨٠٢

email  : ab rabeti @yahoo.com 

/ 0 نظر / 9 بازدید