سلامی دوباره

سلام مدتی نبودم 

بنا به هزاران دلیل که چندتاشو تو وب آشپزیم گذاشتم .

پنجره ی جدیدی تو زندگی شغلیم باز شده بله زندگی شغلی ! 

زمانی که رشته دانشگاهیم رو انتخاب کردم واقعا نمیدونستم چقدر شغل مهمی رو انتخاب کردم شغل معلمی 

دو ه هفته پیش یک می گفت شما کارمندا 27 دقیقه مفید کار می کنید فکر کردم یعنی واقعا من 27 دقیقه مفید کار می کنم خیلی متاسف شدم همون موقع جوابی بهش دادم ولی خیلی فکر کردم و ناراحت شدم چرا من معلم رو با کارمند یک اداره یکی میدونن بابا معلم کارش یه چیزه اون کارمند کارش یه چیزه دیگش چرا ماهارو با بقیه جمع میبندند نکنید تورو به خدا خواهش می کنم . . . . 

وقتی شاگرد رو روز اول مهر میبینی با اون قیافه مظلوم اول مهری ولی با چشمان تشنه اون وقته که میگی گور بابای بیزینس . پول و . . . .. 

و وقتی چیزی یاد میگیره برای خودش بابت این یاد گرفتن سری تو سرا در میاره لباس میدوزه طرح میزنه میبره شاگرد میگیره یا میره دانشگاه ادامه تحصیل میده با خودم میگم دیگه چی میخام . همین برای من کلی ارزش داره . 

/ 0 نظر / 69 بازدید