خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

با احترام تمام به همشهریان عزیز و محترم دزفولی در جای جای این کره خاکی

با احترام تمام

خدمت تمام همشهریان عزیز دزفولی

همه لینک میشوید فقط اعلام کنید در اسرع وقت لینک میشوید

   + خانم گل - ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠