خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

سوالات رییس جمهور در رابطه با پرسش مهر 9

 
سوال این است :چه کنیم که خدمتگزار خوبی باشیم. راههای خدمتگزاری چیست؟ چگونه باید خدمت کرد، چه عواملی باید دست به دست هم بدهند تا روحیه خدمتگزاری درجامعه گسترش پیدا بکند؟ فواید ونتایج خدمتگزاری چیست؟
تاثیر خدمتگزاری روی کسی که خدمت می گذارد روی محیط اجتماعی روی منافع ومصالح ملی یک ملت ودربسط فرهنگ مهرورزی وخدمتگزاری چیست.
وظیفه آموزش وپرورش دراین رابطه چیست وظیفه دولت ومسئولین وظیفه رسانه ها، واصحاب فرهنگ وتبلیغات درگسترش فرهنگ خدمتگزاری چیست.
آیا بدون روحیه خدمتگزاری دربین آحاد مردم یک کشور ویک ملت می تواند به قله های سعادت برسند آیا بدون روحیه خدمتگزاری مشکلات جامعه برطرف می شود آیا بدون روحیه خدمتگزاری فاصله ها وتبعیضها ومحرومیت ها برطرف خواهدشد؟
 * سوال این است چگونه خدمتگزار خوبی برای جامعه باشیم؟
 دانش آموزان چه می توانند بکنند؟ چگونه می توانند با تلاششان به کشورشان و خانواده شان خدمت کنند.
جامعه فرهنگی ما چه می تواند بکند وهمین طور بقیه اقشار

   + خانم گل - ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧