خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

تماشای فیلم موزه لوور

توی راهروهای لوور به دنبال مونالیزا گم شدم باورم نمی شد تولوور باشم

چندین سال پیش تو موزه کوچک  شوش قدم می زدم شیر بالدار بدلی روی دیوار آرام و بی خیال  نشسته بود و راهنمای موزه می گفت نمونه اصل این اثر در لوور است و من حالا در لوور بودم وقتی که به شیر بالدار رسیدم بی اختیار پاهایم سست شد خودم را به دیوار تکیه دادم دوربینم را خاموش کردم و ...........فقط با جان و دل نگاه کردم

شیر بالدار با اقتدار و هیبت بر دیوار لوور نشسته بود مدلهای دیگری هم بودند باید بودید و می دیدید اگر می خواهید مقداری از این فیلم را ببینید اینجارا کلیک کنید

   + خانم گل - ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧