خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

پاسخ به سوال

با توجه به سوالی که یکی از دوستان در رابطه با رنگ پوست و رنگ لباس کرده بود  بهتره این دوکتاب رو مطالعه نمایید بعد اگر چیزی نیافتید دوباره راهنمایی می کنم .
در ضمن : درسته که رنگ لباس روی پوست و اندام آدمها اثر می گذارد ولی جنس پارچه و نقش ان و مدل را هم نباید فراموش کرد.

کتاب نازکدوزی زنانه جلد ۵ هم حاوی یک سری اطلاعات است که هنوز در این دنیای مجازی باز نشده سعی می کنم از آن هم بنویسم.

طراحی و اندام لباس

رنگ شناسی تخصص لباس

   + خانم گل - ٧:٢۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧