خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

ارایه راه کار برای اجباری نمودن به خاطر تمرین بیشتر

عیدتون مبارک

خیاطی داشتم آمدن مهمان هم چاشنی عید است البته مهمانی رفتن هم که شیرینی عید !

 با توجه به طولانی بودن تعطیلات نوروز و دور شدن هنرجویان از کارگاه هر هنرآموز بسته به نوع سلیقه و نیاز هنرجوی خود تکلیف خاصی را برای تعطیلات نوروز در نظر می گیرد  به عنوان مثال دوخت یک یا دویقه مانند آرشال یا انگلیسی با تغییراتی در شکل بیرونی یقه ها و یا ارایه طرح جدید.و از هنرجویان خواسته شود تا در زمان تعطیلات نوروز مبادرت به دوخت این تکالیف بنمایند و تاکید شود که درصد قابل توجهی از نمره این کار در نمرات مستمر ماهانه در نظر گرفته می شود .چون هنرجوی مبتدی با تمرین و تکرار  می تواند به دوخت مطلوب برسد با مقایسه اولین یقه ارشال و انگلیسی با تکلیف نوروزی خود متوجه می شود که کار نیکو کردن از پرکردن است .

   + خانم گل - ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧