خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

مهلت ارسال آثار پرسش مهر

سلام  اخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در پرسش مهر تا ۱۵ بهمن ماه اعلام شده است پس زود باشین حتما شیوه نامه اش را از واحد مربوطه تهیه کنید

برای وبلاگ  همه چیز را خواهم گفت در اسرع وقت .منتظر باشید

۱- چه عواملی مارادر مسیر پیشرفت وتعالی  همه جانبه قرار می دهد ؟

۲ـراه های رسیدن به پیشرفت وتعالی  همه جانبه چیستو چه عواملی مارا از دستیابی به این نقطه بلندباز می دارد ؟

۳-چگونه می توانیم موانع پیشرفت و تعالی را از راه خودبرداریم تا به سرعت به سوی قله ها گام برداشته و در جایگاه رفیع در دنیای امروز قرار گیریم ؟

۴- داوطلبان با توجه به موضوعات مزبور فقط می توانند اثر خود را در یک موضوع تهیه و ارسال نمایند.

همکاران فرهنگی تنها در موضوعات مربوط به سوال های ریاست جمهوری می توانند شرکت نمایند .  الزامی بودن  نصب  فرم شماره ۲برروی آثار ارسالی پیوست تکمیل.

   + خانم گل - ۱:٥٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦