خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

دوخت و اتوی درزها

دوخت و اتوی درزها

بعد از سردوز کردن هر درز قبل از هر کاری آن را اتو نمایید .

برای دوخت پنس ها همیشه از قسمت پهن آن شروع به دوخت نمایید.

اتوي درزها و پنسها

   + خانم گل - ٧:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦