خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

يک خياط خوب .........

با سلام خدمت شما
به راستی يک خياط خوب کيست؟
به نظر من يک خياط خوب کسی است که بعد از اندازه گيری درست و دقيق بايد يک اتوی خوب هم در محل کار خود داشته باشد و يک ميز اتوی مناسب نظر شما در اين مورد چيست.
از وقتی که هنرجويانم مبحث اتو را مطالعه می کنند احساس می کنم خيلی بيشتر از قبل به اتو اهميت می دهند صف طولانی ميز اتو را ای کاش می ديديد .
امروز از مبحث اتو آزمون داشتند هنوز وقت نکردهام صحيح کنم .

   + خانم گل - ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱ دی ۱۳۸٢