خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

همه بدانند

وهمه شما بدانید 

    هرروز که می گذرد                                                    دوست دارم چیز جدیدی را بیاموزم و می آموزم

واز این ابا ندارم

   که اگر نمی دانم خجل باشم

   و می پرسم از هرکه می داند

  و یاد می دهم به هر آن که از من بخواهد

   و آن که نخواهد می خوانمش

که به سوی من بیاید 

   + خانم گل - ٢:٠٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦