خياطي


خیاطی می کنم نه همیشه ولی هر کسی به خیاطی نیاز داره مطمئن باش یه روزی به دردت می خوره

خياطی و در مورد خياطی

هنر خياطی رشته ای است که در توليد ناخالص ملی هر کشور نقش داردو همانند چیزهای دیگر در حال تکامل است نیاز بشر و جامعه ايجاب می کند تعداد کثيری از نيروهای فعال وقت وتوان خويش را به فراگيری صحيح و گسترش اين حوزه های تخصصی و تکنيکی صرف کنند
حال بپردازيم به تاريخچه کوتاهی در مورد لباس
کلمه لباس در فارسي واژه های پوشش تن پوش و پوشاک راتداعی می کند
لباس برای پوشاندن شکل اصلی بدن و تغيير شکل آن به نحوی زيبا به کار می رود يعنی لباس برای پوشاندن تن و ننماياندن آن است که برای هر طبقه ای فابل فهم است. منشا اصلی پیدایش لباس محفوظ ماندن از سرما گرماعوامل طبیعی عفت پرهیزگاری زیبایی و با وقار بودن است.
لباس هر انسان نشانه شخصیت وجودی اوست{انسان تا مادامی که به یک سلسله ارزشها و بینش ها معتقد و دلبسته باشد لباسی متناسب با آن ارزشها و بینش ها به تن خواهد کرد

قسمت هایی از کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی از دکتر حداد عادل

   + خانم گل - ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٢

هنر عظيم خياطي

سلام به نظر من يكي از نيازهاي اوليه انسان لباس خيلي از آدمها به نوع و مدل و جنس و استفاده آن فكر مي كنند ولي خيلي ها به اين فكر نمي كنند كه بايد از گذشتگانمان تشكر و قدر داني كنيم به خاطر اين همه پيشرفتي كه در تهيه لباس داشته ايم
به طور كلي نياز انسان به پوشش ما را به اين كار وادار كرده است بعد در مورد علل پيدايش لباس بيشتر صحبت مي كنم

   + خانم گل - ٦:٤٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٥ دی ۱۳۸٢

يک خياط خوب .........

با سلام خدمت شما
به راستی يک خياط خوب کيست؟
به نظر من يک خياط خوب کسی است که بعد از اندازه گيری درست و دقيق بايد يک اتوی خوب هم در محل کار خود داشته باشد و يک ميز اتوی مناسب نظر شما در اين مورد چيست.
از وقتی که هنرجويانم مبحث اتو را مطالعه می کنند احساس می کنم خيلی بيشتر از قبل به اتو اهميت می دهند صف طولانی ميز اتو را ای کاش می ديديد .
امروز از مبحث اتو آزمون داشتند هنوز وقت نکردهام صحيح کنم .

   + خانم گل - ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱ دی ۱۳۸٢